Samen herinneringen delen

Met elkaar herinneringen delen. Dit gebeurde op maandag 1 en dinsdag 2 november tijdens Allerheiligen en Allerzielen. In de bovenzaal van de Hospice stond de levensboom mooi aangekleed door José en Olga van de Sfeergroep. De kaarsjes branden vol warmte en troost. En in de zaal kwamen familieleden van overleden bewoners en betrokkenen bij de Hospice bijeen voor de Herinneringsdienst. Met zorg en aandacht hadden Petra, Annemieke en Geert (de Herinneringsgroep) deze avonden vorm gegeven. Met lieve woorden van troost en persoonlijke gedachtenissen aan de bewoners werden zij bij naam gekend. De familieleden mochten daarna een herfstblad voorzien van de naam van hun dierbare in de levensboom plaatsen.

De mooie gedichten en fijne muziek gaf deze dienst een waardevolle betekenis. 
Na de bijeenkomst was het fijn om elkaar weer even te zien en te spreken, dit onder het genot van een hapje en een drankje. 

 
Petra sprak over het belang van het blijvend noemen van de namen, nu en voor de toekomst, in het volgende gedicht.
 
Namen noemend, nadenken over wat ooit eens was.
Herinneringen delend, van toen en toen en toen….
Namen noemen is “niet vergeten” blijven leven in ons hart.
Namen fluisteren, met verlangen, naar wat ooit eens was.
Namen noemen, tranen huilen, maar niet ontroostbaar.
Namen schreeuwen, van de pijn, van de heimwee, van “er niet meer zijn”.
Namen huilend, naar die stem, die nooit meer klinken zal.
Naar de warmte, die nooit meer wezen zal. Wij blijven achter.
Namen noemend, keer op keer