Na het overlijden

Ook na het overlijden blijft de Hospice zorgen. Helaas is het niet mogelijk om een condoleance of afscheidsbijeenkomst in het hospice te houden. Wel zal tijdens het moment van uitgeleide doen, het verblijf in het hospice worden afgesloten met een kort afscheidsritueel.

Na vier weken worden de naasten van de bewoner uitgenodigd voor een afsluitend gesprek waarin gezamenlijk terug gekeken wordt op het verblijf in ons hospice. Wij streven ernaar onze kwaliteit steeds te verbeteren en zijn dan ook benieuwd hoe de opname door degenen die het dichtst bij de overleden bewoner hebben gestaan, is ervaren. Als u behoefte heeft aan professionele rouwbegeleiding, dan kunnen wij diverse externen adviseren.

Herinneringsdienst
Alle medewerkers van Hospice het Thuis van Leeghwater dragen bij in de zorg voor onze bewoners. Wij leren hen tijdens hun verblijf goed kennen en leven mee met de bewoner en hun naasten. In maart en september organiseren we een herinneringsdienst waarin de overleden bewoners herdacht worden in aanwezigheid van hun naasten en onze medewerkers, vrijwilligers en verpleegkundigen. Naasten van de bewoner worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd.

Wij gedenken de overleden bewoners door ze bij hun naam te noemen en een kort ‘hospice in memoriam’ uit te spreken. Per overledene hangen we een symbool in de levensboom. Tevens wordt er muziek gemaakt, worden er gedichten voorgedragen en worden er soms liederen gezongen. Na afloop van de herdenking is er gelegenheid om nog iets te drinken, na te praten en herinneringen op te halen.

De herinneringsdienst inclusief nazit duurt circa 1½ à 2 uur.

Rouwverwerking
Op de website van de Vereniging leven met dood staan verhalen, tips en weetjes over rouw die wellicht voor herkenning zorgen.