Doneren aan het hospice

De reguliere subsidies en eigen bijdragen dekken niet de kosten van alle voorzieningen en activiteiten. Daardoor is het hospice voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven wiens financiële bijdragen onontbeerlijk zijn om het hospice draaiende te houden. Ook zijn er mensen die een deel van de erfenis bestemmen voor het hospice. Voor dit alles zijn wij erg dankbaar.

Wilt u ook Hospice het Thuis van Leeghwater ondersteunen?

Sponsoring door bedrijven
Bedrijven kunnen sponsor worden van het hospice. Een sponsor geeft een substantiële bijdrage in natura of financieel (bijvoorbeeld € 500,- of  € 1000,-) gedurende één of meerdere maanden.

Als u op een andere manier wilt bijdragen, bijvoorbeeld indien uw bedrijf zich maatschappelijk betrokken voelt bij de doelstellingen van de Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater, neem dan telefonisch contact met op met de coördinator: 0299 68 20 20. In het Hospice zijn ook formulieren aanwezig die u kunt invullen en waar alle informatie op te vinden is.

Sponsoring door particulieren
De Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater coördineert de sponsoring door particulieren.
Wilt u zich daarbij aansluiten, leest dan hieronder door naar de mogelijkheden daarvoor.

U kunt ook donateur worden door middel van een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,- per jaar. U kunt zelf een periodieke of eenmalige betaling regelen door het bedrag te storten op: IBAN: NL 26 RABO 0160 8254 90 van Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater.

Ons fiscaal voordeel:

Geen schenkbelasting;
De Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater heeft een ideële doelstelling en geen winstoogmerk. Voor onze inkomsten zijn wij grotendeels afhankelijk van:

  • financiële bijdrage van landelijke en gemeentelijke overheid.
  • bewonerbijdragen.
  • donateurs en sponsoren.
  • opbrengsten uit speciale acties.

De Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Deze kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.

Giften aan de Stichting zijn volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar van de belasting. Een ANBI-instelling hoeft geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen deze instellingen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Uw fiscaal voordeel:

Aftrekpost:

Het Hospice is door de belastingdienst aangemerkt als Goede doelen stichting en heeft de ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Bron: Belastingdienst 

Bovendien stimuleert de overheid het schenken aan goede doelen. Gewone giften zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen; daarvoor geldt een drempel. Als de gift een periodieke schenking is, geldt de drempel niet.
De periodieke gift moet gedurende vijf jaren gelden en in een overeenkomst worden vastgesteld. Daarvoor is de mogelijkheid om als Vriend in te stappen in de Club van 100. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.