Word ook vrijwilliger in ons mooie hospice!

Wij zouden ons werk niet kunnen doen zonder de hulp van vele, bevlogen vrijwilligers. Er zijn binnen het hospice gemiddeld 75 vrijwilligers actief, in verschillende groepen.

Zorgvrijwilliger
De zorgvrijwilligers zijn binnen onze organisatie van grote waarde. Zij voeren in vier dagdelen diverse taken uit zoals het assisteren bij de lichamelijke verzorging, helpen bij het toiletgang, verzorgen van de maaltijden en van het wasgoed. Kleine huishoudelijke werkzaamheden behoren ook tot de taken van de vrijwilligers. Maar de belangrijkste taak van de zorgvrijwilliger is “er te zijn” voor de bewoners en hun naasten. Het gezelschap houden, met een praatje of in stilte, even voorlezen of een wandeling maken zijn een belangrijk onderdeel van de zorgtaken. 

Van ’s morgens 8.00 uur tot ’s avonds 22.00 zijn er altijd twee zorgvrijwilligers aanwezig die de zorg op zich nemen voor de bewoners en hun naasten. Er wordt gewerkt volgens een rooster. Zij kunnen zichzelf digitaal inroosteren in de vier dagdiensten van 4 uur. Een vrijwilliger dient per week een dienst van 4 uur te draaien en eens per vier weken één in het weekend.

De diensten:

  • 8:00 tot 11:00 uur
  • 11:00 tot 15:00 uur
  • 15:00 tot 19:00 uur
  • 19:00 tot 22:00 uur

Per dienst zijn er twee zorgvrijwilligers aanwezig.
De aanwezige beroepsverpleegkundige is eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Daarnaast draagt de coördinator zorg voor ondersteuning aan de vrijwilligers.

Scholing
Zorgvrijwilligers krijgen bij aanvang een speciale basiscursus om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan bewoners en hun naasten. De cursus is door onze trainers op maat ontwikkeld voor ons hospice. Iedere nieuwe vrijwilliger wordt ingeschreven bij de landelijke overkoepelende VTPZ, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg voor de VPTZ E-learning die ondersteuning biedt tijdens de cursus. (Deze cursus wordt door elke vrijwilliger gevolgd nadat ze eerst een inwerk- en kennismakingstraject hebben doorlopen)

Ook worden er scholingsthema’s aangeboden en is er begeleiding door middel van intervisiebijeenkomsten.

Andere inzet:
Maar er is natuurlijk veel meer te doen in het hospice. Daarom kunnen we ook vertrouwen op vrijwilligers die zich op een andere manier voor ons inzetten.

Klusvrijwilliger
Als klusvrijwilliger verleent u samen met collega klusvrijwilligers de nodige hand- en spandiensten zoals het ophangen van schilderijen, vervangen van lampen, het repareren van rolgordijnen en het programmeren van diverse apparatuur, en al die andere klusjes die langs komen.

PR-vrijwilliger
Als promotievrijwilliger helpt u mee om de bekendheid van het hospice te vergroten. U werkt mee aan de nieuwsbrief, het schrijven van persberichten  of steekt de handen uit de mouwen bij een benefietdiner, de Zondagmarkt Middenbeemster, de FortFair Beemster, de Open Dag Beemster, huis-aan-huis collectes, et cetera.

Tuinvrijwilliger
Ook het onderhoud aan onze prachtige voor- en achtertuin wordt door enthousiaste vrijwilligers verzorgd.

Kookvrijwilliger
De kookvrijwilliger bereidt in onze kookwerkgroep maaltijden voor onze bewoners en stelt samen en in overleg met collega’s het menu samen.

Huishoudelijke vrijwilliger
Ons hospice wordt door een professionele schoonmaker en alle zorgvrijwilligers schoongehouden maar aan sommige zaken komen we gewoon niet toe. Hier roepen we daarom de hulp in van huishoudelijke vrijwilligers.

Manicure/pedicure
Onze bewoners willen wij graag verwennen. Daarom zijn er ook vrijwilligers aanwezig die graag handen en voeten verzorgen.

Heeft u interesse?
Wij zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers. Zorgvrijwilligers gedurende de week, of voor in het weekend en tijdens vakantie- en feestdagen zijn altijd welkom. Maar wilt u op een andere manier de handen uit de mouwen steken of heeft u zelf ideeën of suggesties? Aarzel dan niet en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

U komt te werken in een plezierige maar ook bijzondere werkomgeving met een collegiale werksfeer. Gemaakte reiskosten kunnen worden gedeclareerd.