De Hospice heeft 2 ANBI statussen, te weten voor Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater en Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater. De publicatie informatie is per stichting terug te vinden in de kolommen hieronder.

Stichting Hospice Thuis van Leeghwater

KvK: 37128903

Van Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater kan de volgende publicatie informatie worden ingezien:

Hospice Beleidsplan 2019-2022

ANBI status

Hospice Financieel verslag ANBI 2020x

Jaarverslag-2021

Hospice financieel verslag ANBI 2021

Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater

KvK: 37128906

Stichting Vrienden  Hospice Thuis van Leeghwater heeft een ideële doelstelling en geen winstoogmerk. Voor onze inkomsten zijn wij grotendeels afhankelijk van;

  • financiële bijdragen van landelijke en gemeentelijke overheid
  • bewonersbijdragen
  • donateurs/sponsoren
  • opbrengsten uit speciale acties

Het hospice heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Deze kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.

RSIN nummer is 8172.78.965

beleidsplan 2021 

Financieel verslag 2019 

Hospice Jaarverslag Vrienden 2021

Hospice Financiele verantwoording 

Hospice Balans en verlies en winstrekening 2020/2021