Het Hospice heeft 2 ANBI statussen, te weten voor Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater en Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater. De publicatie informatie is per stichting terug te vinden in de kolommen hieronder.

Stichting Hospice Thuis van Leeghwater

KvK: 37128903

Van Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater kan de volgende publicatie informatie worden ingezien:

Hospice Beleidsplan 2019-2022

ANBI status

Jaarverslag 2022

Hospice financieel verslag ANBI 2022

Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater

KvK: 37128906

Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater heeft een ideële doelstelling en geen winstoogmerk. Voor onze inkomsten zijn wij grotendeels afhankelijk van:

  • financiële bijdragen van landelijke en gemeentelijke overheid
  • bewonersbijdragen
  • donateurs/sponsoren
  • opbrengsten uit speciale acties

Het hospice heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Deze kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.

RSIN nummer is 8172.78.965

Hospice Jaarverslag Vrienden 2022

Hospice Balans en verlies en winstrekening 2022