De organisatie

Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater is een vrijwilligersorganisatie.

De coördinatoren,  Joke Hillebrand en Joke Plinsinga zijn in loondienst en sturen de circa 75 vrijwilligers aan.
De verpleegkundige zorg wordt 24/7 geleverd door Evean.

Wij zijn aangesloten bij het NPZ ( Netwerken Palliatieve Zorg) Noord – Holland en Zaanstreek Waterland en bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland.
VPTZ Nederland is de overkoepelende organisatie voor instellingen in de vrijwillige palliatieve zorg.

Bestuur Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater

  • Voorzitter: Tineke Reijne;
  • Secretaris: Bente London;
  • Penningmeester: Bill Kaandorp;
  • Algemeen bestuurslid: Frits Janssen
  • Algemeen bestuurslid: Willibrord Driessen;
  • Algemeen bestuurslid: Liesbeth Muurling.

Informatie met betrekking tot de procedure voor een Vertrouwenspersoon vindt u op deze pagina.