Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater

De reguliere subsidies en eigen bijdragen dekken niet de kosten van alle voorzieningen en activiteiten. Daardoor is het hospice voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven om het hospice draaiende te houden.

Het bestuur spant zich in om te zorgen dat er voldoende middelen zijn om het hospice financieel en materieel te ondersteunen, zowel voor de dekking van het exploitatietekort, voor noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen in het gebouw, als om te zorgen dat het onze bewoners aan niets ontbreekt.
Ook draagt de Stichting bij aan het bereiken van potentiële vrijwilligers die ervoor zorgen dat de bezetting optimaal blijft. De promotieactiviteiten van de Stichting richten zich dus op twee doelen: promotie van het hospice om zowel vrijwilligers te werven als de financiële bijdragen. Voor dat laatste organiseert de Stichting verschillende activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan het hospice.
Deze inkomsten worden gebruikt voor:

  • het ondersteunen van middelen in het hospice die niet vallen onder de reguliere exploitatie;
  • het ondersteunen van initiatieven van het hospice op het gebied van kennisontwikkeling en kennisverspreiding over palliatieve zorg ( o.a. training van de zorg vrijwilligers.)
  • het vergroten van de naamsbekendheid van het hospice.
  • het tonen en uiten van de waardering voor de meer dan 75 vrijwilligers.

Wilt u bijdragen? Kijk op Meehelpen Doneren. Daar vindt u ook meer informatie over de fiscale voordelen. Ook de Vrienden hebben de ANBI–status. Meer informatie daarover vindt u hier.