1. Inleiding
  Dit privacy statement dient voor de Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater, hoofdkantoor gevestigd aan de Prins Mauritsstraat 4 te 1462JJ Middenbeemster. Telefonisch te bereiken op nummer: 0299-682020 en ingeschreven bij de KVK onder nummer: 37128903.
  De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater. Als stichting zijn we verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd.
  Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater draagt er zorg voor dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft (AVG).
  Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater is aangesloten bij VPTZ.
 2. Welke gegevens verwerken wij?
  Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater verwerkt persoonsgegevens van bewoners van het hospice conform de intern gehanteerde checklist/aftekenlijst bij opname, personeelsleden en vrijwillige medewerkers, zoals NAW-gegevens, bankrekeningnummers, BSN-nummers.
 3. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 
  Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater verwerkt gegevens ten behoeve van de verzorging van bewoners tijdens hun laatste levensfase. Maar ook ten behoeve van het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten, het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals fiscaal- en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving, informatie-uitwisseling met andere partijen die in verband met de bedrijfsvoering informatie nodig hebben, zoals arbodienst, verzekeraars/assurantietussenpersonen en salarisadministrateur. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.
 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
  Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de in artikel 3 beschreven doeleinden en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.
 5. Wie heeft er toegang tot persoonsgegevens
  Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang kennis neemt. En heeft daartoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 6. Hoe worden persoonsgegevens beveiligd
  Om het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen neemt Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.
  Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven.
  Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten. Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater treft maatregelen om de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te informeren indien dit in het kader van de meldplicht aan de orde is.
 7. Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?
  Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater verstrekt gegevens niet zomaar aan anderen. Dat mag Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater wel doen indien daarvoor toestemming is gegeven, of als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Zie ook artikel 3.
 8. U heeft inzage en verwijderingsrecht
  U (of uw gemachtigde) heeft het recht op inzage in en afschrift van de op uw persoon betrekking hebbende gegevens. U kunt hiertoe een verzoek indienen. Aan dit verzoek wordt binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek voldaan. U dient zich dan wel te kunnen legitimeren en/of bevoegdheid aan te tonen.
 9. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
  Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater zal de gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden, met inachtneming van de maximale wettelijke bewaartermijn. Indien gegevens niet langer bewaard hoeven te worden, zullen alle identificeerbare kenmerken worden verwijderd, of gehele verwijdering vindt plaats.
 10. Uw bezoek aan onze website en cookies
  Onze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Cookies worden ook gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren, maar ook om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.
 11. Wijziging van het privacy statement
  Het kan voorkomen dat Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater dit privacy statement in de toekomst wijzigt. Op de website vindt u het meest actuele privacy statement.