Nieuwe groep vrijwilligers

Met trots presenteren wij hier de nieuwe groep geslaagde vrijwilligers.
Riki van Twisk, Anoushka Berger, Jet Vlijm, Yvonne van Vlierberghe, Karin Kienstra, Sandra Runderkamp, Gerda Binken.

Zittend:
Instructrices; Marian van der Veen en Jantina Wever
Annelies de Rave

Afwezig:
Marjolein van Tent en Winifred Smit.

De twee coördinatoren Yvonne en Joke hadden de eer om aan hen de certificaten en prachtige bloemen, een creatie van José Bernard, te overhandigen.

Dit jaar verliep de cursus anders door alle maatregelen en beperkingen die Corona met zich meebracht.
Daarom is het zo bijzonder dat deze groep de eindstreep met succes hebben gehaald. 😍
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne tijd binnen ons Hospice.
Vrijwilligers krijgen bij aanvang een speciale basiscursus, met instructies van Marian en Jantina, om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan bewoners en hun naasten.
De landelijke overkoepelende organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) heeft deze cursus ontwikkeld.
Wil je ook als vrijwilliger bij ons aan de slag, meldt je dan aan bij de coördinatoren via tel; 0299 68 2021.