Gouden Waarderingsprijs voor Hospices

Tijdens een feestelijke nieuwjaarsreceptie van de gemeente Purmerend heeft het Hospice de Gouden Purmerender in ontvangst mogen nemen.
Deze bijzonder mooie Gouden Waarderingsprijs kreeg coördinator Joke Hillebrand, na mooie woorden van burgemeester Ellen van Selm, opgespeld.

De Gouden Purmerender wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die van grote waarde is voor de gemeente Purmerend.

Een erkenning voor het Hospice en speciaal alle (zorg)vrijwilligers, waar het stichtingsbestuur zeer trots op is.

Met hun inzet, professionaliteit en betrokkenheid staan we allemaal elke dag paraat voor onze bewoners.

Voorzitter Kees Sietsema sprak in zijn dankwoord zijn enorme waardering uit naar alle vrijwilligers, “ zij verdienen het om  hier deze prijs in ontvangst te nemen.

Deze gouden speld is een waardige waardering voor al het goede werk dat met hart en ziel wordt gedaan.

Ook Hospice In Vrijheid te Purmerend kreeg deze mooie Waarderingsprijs.